​Djavad Mowafaghian
​​​​​​​ Research Center for Intelligent NeuroRehabilitation Technologies

021-66716100

No.11, Khark St., Enghelab St., Tehran, Iran


ایمپلنت های شخصی سازی شده (Patient-Specific Implants)، براساس اطلاعات آناتومیک مخصوص هر بیمار به منظور اصلاح، ترمیم و یا جایگزینی ناحیه آسیب دیده، طراحی و ساخته می شوند.توسعه روش­های تصویربرداری ) نظیر CT scan و MRI)، طراحی به کمک کامیپوتر (CAD) و ساخت افزایشی (Additive Manufacturing) سبب شده­است که این ایمپلنت ها، به تدریج جایگزین ایمپلنت­ها و پروتزهای استاندارد رایج در جراحی­های ارتوپدی ­شوند؛ چرا که نیازی به شکل دادن پروتز و یا اصلاحات (حذف/پیوند) ناگزیر بافت استخوانی بیمار بسته به هندسه ایمپلنت نمی­باشد؛ این امر می­تواند زمان عمل را به طور موثری کاهش دهد و موجبات بازیابی مطلوب عملکرد ناحیه آسیب­ را فراهم سازد. علاوه بر این، حفظ هندسه طبیعی آناتومی بیمار به­وسیله طراحی منحصر به فرد این ایمپلنت­ها بسیار حائز اهمیت است.
طراحی­ کامپیوتری این ایمپلنت­ها بر مبنای تصاویر دقیق پزشکی، این امکان را به جراح می­دهد تا قبل از هرگونه اقدام جراحی، دید کاملی را نسبت به آناتومی بیمار، محل ضایعه و پروتز طراحی شده به دست آورد تا بتواند رویکرد مناسب جراحی را شناسایی و پیاده­سازی کند. به دنبال تایید طراحی پروتز، روش ساخت افزودنی اجازه می دهد که پروتزهای شخصی سازی شده به کمک پرینترهای سه بعدی مخصوص ساخته شوند. امروزه، بیشترین کاربرد این ایمپلنت ها که از آن ها به عنوان ایمپلنت­های سفارشی (Custom Made Implant) نیز یاد می شود، در ناحیه جمجمه، فک و صورت و نیز تعویض مفصل زانو و لگن می­باشد.
مرکز جامع توانبخشی موفقیان، با تکیه بر دانش، مهارت و تجربه نیروی فعال و متخصص خود، توانسته است گامی بزرگ در راستای بومی سازی دانش فنی طراحی و ساخت ایمپلنت­های شخصی سازی شده در کشور بردارد. ارتباط و همکاری موثر این مرکز با متخصصین فنی و پزشکی مجرب در این حوزه، سبب شده است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این مرکز، از کیفیت و کارایی قابل توجهی برخوردار باشند. در حال حاضر، مرکز موفقیان با به کارگیری روش­های نوین طراحی به کمک کامپیوتر و نیز تجهیزات پیشرفته ساخت افزایشی، به­عنوان یکی از پیشگامان موفق در عرصه ارائه خدمات و محصولات ایمپلنت­های سفارشی شناخته شده­است.
ایمپلنت های شخصی سازی شده (Patient-Specific Implants)، براساس اطلاعات آناتومیک مخصوص هر بیمار به منظور اصلاح، ترمیم و یا جایگزینی ناحیه آسیب دیده، طراحی و ساخته می شوند.توسعه روش­های تصویربرداری ) نظیر CT scan و MRI)، طراحی به کمک کامیپوتر (CAD) و ساخت افزایشی (Additive Manufacturing) سبب شده­است که این ایمپلنت ها، به تدریج جایگزین ایمپلنت­ها و پروتزهای استاندارد رایج در جراحی­های ارتوپدی ­شوند؛ چرا که نیازی به شکل دادن پروتز و یا اصلاحات (حذف/پیوند) ناگزیر بافت استخوانی بیمار بسته به هندسه ایمپلنت نمی­باشد؛ این امر می­تواند زمان عمل را به طور موثری کاهش دهد و موجبات بازیابی مطلوب عملکرد ناحیه آسیب­ را فراهم سازد. علاوه بر این، حفظ هندسه طبیعی آناتومی بیمار به­وسیله طراحی منحصر به فرد این ایمپلنت­ها بسیار حائز اهمیت است.
طراحی­ کامپیوتری این ایمپلنت­ها بر مبنای تصاویر دقیق پزشکی، این امکان را به جراح می­دهد تا قبل از هرگونه اقدام جراحی، دید کاملی را نسبت به آناتومی بیمار، محل ضایعه و پروتز طراحی شده به دست آورد تا بتواند رویکرد مناسب جراحی را شناسایی و پیاده­سازی کند. به دنبال تایید طراحی پروتز، روش ساخت افزودنی اجازه می دهد که پروتزهای شخصی سازی شده به کمک پرینترهای سه بعدی مخصوص ساخته شوند. امروزه، بیشترین کاربرد این ایمپلنت ها که از آن ها به عنوان ایمپلنت­های سفارشی (Custom Made Implant) نیز یاد می شود، در ناحیه جمجمه، فک و صورت و نیز تعویض مفصل زانو و لگن می­باشد.
مرکز جامع توانبخشی موفقیان، با تکیه بر دانش، مهارت و تجربه نیروی فعال و متخصص خود، توانسته است گامی بزرگ در راستای بومی سازی دانش فنی طراحی و ساخت ایمپلنت­های شخصی سازی شده در کشور بردارد. ارتباط و همکاری موثر این مرکز با متخصصین فنی و پزشکی مجرب در این حوزه، سبب شده است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این مرکز، از کیفیت و کارایی قابل توجهی برخوردار باشند. در حال حاضر، مرکز موفقیان با به کارگیری روش­های نوین طراحی به کمک کامپیوتر و نیز تجهیزات پیشرفته ساخت افزایشی، به­عنوان یکی از پیشگامان موفق در عرصه ارائه خدمات و محصولات ایمپلنت­های سفارشی شناخته شده­است.

July 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Comment

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

​ایمپلنت های سفارشی